jueves, 30 de junio de 2011

EL LOTE DE AFRODITA

Ya en Hesíodo está presente la caracterización del amor que nos es familiar a lo largo de toda la literatura clásica posterior. La encontramos en el relato del nacimiento de Afrodita a partir de los genitales de Urano:

"La acompañó Eros y la siguió el bello Hímero* al principio cuando nació, y luego en su marcha hacia la tribu de los dioses. Y estas atribuciones posee desde el comienzo y ha recibido como lote entre los hombres y dioses inmortales: las intimidades con doncellas, las sonrisas, los engaños, el dulce placer, el amor y la dulzura."

Hesíodo, Teogonía 201-206

(Traducción de A. Pérez Jiménez)

* El Deseo.

τῇ δ᾽ Ἔρος ὡμάρτησε καὶ Ἵμερος ἕσπετο καλὸς
γεινομένῃ τὰ πρῶτα θεῶν τ᾽ ἐς φῦλον ἰούσῃ.
ταύτην δ᾽ ἐξ ἀρχῆς τιμὴν ἔχει ἠδὲ λέλογχε
μοῖραν ἐν ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι,
παρθενίους τ᾽ ὀάρους μειδήματά τ᾽ ἐξαπάτας τε
τέρψιν τε γλυκερὴν φιλότητά τε μειλιχίην τε.jueves, 16 de junio de 2011

EL MORBO DE LO PROHIBIDO

¿Cuál puede ser la razón de que sean precisamente las fuentes cristianas las que más extensamente se recrean en los detalles "escabrosos" del mito? La respuesta puede estar en estas palabras de CHRISTOPHER HITCHENS, Dios no es bueno, págs. 70-72:

"Basta con indagar en la historia del miedo al sexo y su prohibición para tropezarse con una relación muy inquietante entre lascivia y represión extremas. [...] Cuando el doctor Samuel Johnson hubo finalizado el primer diccionario auténtico de la lengua inglesa, recibió la visita de una delegación de ancianas damas respetables que deseaban felicitarlo por no haber incluido en él ningún término indecente. Su respuesta, que consistió en decirles que le alegraba ver que las damas los habían buscado, contiene casi todo lo que debe decirse a este respecto. [...] Simplemente me río cuando leo el Corán, con sus interminables prohibiciones en relación con el sexo y su corrupta promesa de disipación infinita en la otra vida."


El capítulo que más incide en este aspecto de lo erótico es La locura:

martes, 14 de junio de 2011

LA VERSIÓN DE HIGINO

Esta tarde, mi fiel y aguda lectora y colega María Luisa, mientras hablábamos sobre el episodio de Dioniso y Prosimno, me ha preguntado si no había alguna representación artística del mismo. Le he respondido que no, al menos que yo sepa, ya que los artistas se han inspirado casi siempre en relatos de autores latinos muy consagrados, como Ovidio o Virgilio (a los griegos sencillamente no los leían, por desconocimiento de la lengua), y ninguno de ellos se hace eco de esta anécdota.


Como ya dije en la primera entrada sobre este tema, lo curioso es que los escritores paganos, de los que cabría esperar mayor crudeza y sinceridad, pasan por alto este episodio o sus detalles más "escabrosos". Uno de ellos es HIGINO, quien en su Astronomía 2.5.2 no puede ocultar la censura que hace no sólo de la segunda parte de la historia, sino incluso de la primera (traducción de Guadalupe Morcillo Expósito):

"Quienes escribieron la Argólica explicaron que, cuando Líber, gracias a su padre, consiguió llevarse a su madre de los infiernos, mientras buscaba el modo de bajar, llegó al territorio de los argivos, ante la presencia de un tal Polihimno, un hombre digno de su época, que le mostró a Líber el camino de bajada tal y como había solicitado. Cuando vio que este joven sobresalía por encima del resto por su extraordinaria belleza corporal, le pidió que le diera como recompensa lo que pudiera sin ningún inconveniente. Como Líber estaba deseoso de encontrar a su madre, juró que, si lograba llevársela, haría lo que quisiera, en la medida en que un dios puede jurar a un hombre sin vergüenza; a cambio de esto, Polihimno le mostró la bajada."

Y nada cuenta a continuación Higino sobre el juramento hecho por Baco.

El texto latino:

Qui autem Argolica conscripserunt, hac afferunt causam. Quod Liber cum impetrasset a parente, ut Semelam matrem ab inferis reduceret, et quaerens ad eos descensionem, ad Argivorum fines pervenisset, obviam ei quendam factum nomine Polyhymnum, hominem dignum huius saeculi, qui petenti Libero descensionem monstraret. Hunc autem cum vidisset Polyhymnus puerum aetate miranda corporis pulchritudine reliquis praestantem, mercedem petisse ab eo, quae sine detrimento eius daretur. Liberum autem matris cupidum, si eam reduxisset, iurasse quod vellet se facturum; ita tamen, quod deus homini non pudenti iuraret. Quo Polyhymnus descensum monstravit.

LA VERSIÓN DE ARNOBIO DE SICCA

Ésta es la versión que del mismo episodio mítico da el autor cristiano ARNOBIO DE SICCA, Contra los gentiles 5.28, del siglo IV (Líber y Evio son otros nombres de Baco o Dioniso; Dite es Plutón):

"Dicen que, viviendo todavía entre los hombres, Líber deseó conocer los infiernos e inquirir lo que se hacía en las sedes del Tártaro; a su deseo, no obstante, se oponían algunas dificultades, ya que ignoraba, por desconocimiento del camino, adónde dirigirse y cómo proceder. En esto, sale un tal Prosumno, torpe amante del dios y bastante inclinado a las pasiones vergonzosas, el cual promete indicarle la puerta de Dite y la entrada del Aqueronte, si el dios se acomoda a sus ansias y le deja gozar de él aquellos placeres que se toman de una mujer. El dios jura con toda facilidad que él se pondrá a su disposición y voluntad tan pronto como hubiese regresado de los infiernos, en cumplimiento de su promesa y expedición. Prosumno, acompañándole, le enseña el camino y le coloca sobre el umbral de los infiernos. Entretanto, mientras Líber observa con minucioso cuidado la Estige, a Cerbero, a las furias y todo lo demás, aquel que le había mostrado el camino fue arrancado del número de los vivos y fue sepultado según la costumbre humana. Evio emerge de los infiernos y comprueba la muerte de su guía: y para mantener fidelidad a la palabra dada y liberarse de las obligaciones de su juramento, se dirige al lugar de la sepultura y, rompiendo un fortísimo ramo de una higuera, lo desbasta, lo cepilla, lo pule, le da la forma de pene humano, lo fija sobre el montículo del túmulo, se acerca desnudo por la parte posterior, se pone encima, se sienta. Excitada la pasión del que apetece la hembra, agita las nalgas aquí y allá, e imagina soportar del leño lo que había prometido con toda seriedad."

Traducción de Clara Castroviejo Bolíbar (Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2003)


El texto latino:
 
Cum inter homines, inquiunt, esset adhuc Nysius et Semeleius Liber, nosse inferos expetivit et sub Tartari sedibus quidnam rerum ageretur inquirere: et cupiditas haec eius nonnullis difficultatibus inpediebatur, quod qua iret ac pergeret inscitia itineris nesciebat. Prosumnus| quidam exoritur ignominiosus amator dei atque in nefarias libidines satis pronus, qui se ianuam Ditis atque Acherusios aditus pollicetur indicaturum, si sibi gereret [et] morem deus atque uxorias voluptates pateretur ex se carpi. Deus facilis iurat potestatis futurum ac voluntatis se eius, sed cum primum ab inferis conpos s.u.i voti atque expeditionis redisset. Viam comiter Prosumnus edisserit atque in limine ipso prostituit inferorum. lnterea dum Liber stygem Cerberum Furias atque alias res omnis curiosa inquigitione conlustrat, ex viventium numero index viae decidit atque ex more sepelitur humano. Emergit ab inferis Euius et recognoscit extinctum ducem: qui ut fidem compleret pacti et iurandi solveret religione se iuris, locum pergit ad funeris et ficorum ex arbore ramum validissimum praesecans dolat runcinat levigat et humani speciem fabricatur in penis, figit super aggerem tumuli et postica ex parte nudatus accedit subdit insidit. 8. Lascivia deinde surientis adsumpta huc atque illuc clunes torquet et meditatur ab ligno pati quod iam dudum in veritate promiserat.domingo, 12 de junio de 2011

"UNA ANÉCDOTA DE CRUDA, GROSERA Y REPUGNANTE HOMOSEXUALIDAD"

"Antes de su definitiva ascensión al cielo, Baco desciende al Hades para llevarse consigo a su madre Sémele. El descenso lo hace, ya sea en Trecén, por una hendidura de la tierra (Plutarco, mor. 565 f-566a, Pausanias II 31, 2), ya en Lerna, a través de la Laguna Alcionia, considerada como insondable (Pausanias II 37, 5-6), y en relación con esta última versión de la catábasis o descenso de Baco al Infierno hay una anécdota de cruda, grosera y repugnante homosexualidad."

ANTONIO RUIZ DE ELVIRA, Mitología clásica, Madrid, Gredos, 1982, pág. 183

 
A continuación, el autor del mejor manual de mitología que existe expone la anécdota, pero su mojigatería le hace no sólo pasar por encima de los detalles, sino quedar tan oscuro, que yo no entendí el sentido del texto hasta que acudí a las fuentes. Se da la curiosa circunstancia de que tanto los autores paganos como los modernos tratan esta anécdota con mucho más remilgo que los escritores cristianos de los primeros siglos.

Un ejemplo, de finales del siglo II:

"Sin embargo, ya son una vergüenza mundial los certámenes y los falos, que se realizan en honor de Dioniso, porque se han extendido de mala manera a toda la vida.

Dioniso, en efecto, anhelaba bajar hasta el Hades, pero ignoraba el camino. Un tal Prosimno prometió decírselo, pero no sin recompensa, recompensa que no era hermosa, aunque sí para el dios. La paga que se le pedía era el favor del amor. La petición le fue agradable al dios y le prometió concedérsela si regresaba. Confirmó su promesa con juramento.

Una vez informado, se alejó. Regresó de nuevo, pero no encontró a Prosimno (pues había muerto). Dioniso ofrece sacrificios expiatorios al amante y se lanza a la tumba lleno de lujuria. Corta una rama de higuera al azar y, dándole forma del miembro viril, se une a ella, para cumplir la promesa con el muerto."

CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico 2.34.2-4 
(traducción de María Consolación Isart Hernández)El texto griego:

αἶσχος δὲ ἤδη κοσμικὸν οἵ τε ἀγῶνες καὶ οἱ φαλλοὶ οἱ Διονύσῳ ἐπιτελούμενοι, κακῶς ἐπινενεμεμήνοι τὸν βίον. Διόνυσος γὰρ κατελθεῖν εἰς Ἅιδου γλιχόμενος ἠγνόει τὴν ὁδόν, ὑπισχνεῖται δ’ αὐτῷ φράσειν, Πρόσυμνος τοὔνομα, οὐκ ἀμισθί· ὁ δὲ μισθὸς οὐ καλός, ἀλλὰ Διονύσῳ καλός· καὶ ἀφροδίσιος ἦν ἡ χάρις, ὁ μισθός, ὃν ᾐτεῖτο Διόνυσος· βουλομένῳ δὲ τῷ θεῷ γέγονεν ἡ αἴτησις, καὶ δὴ ὑπισχνεῖται παρέξειν αὐτῷ, εἰ ἀναζεύξοι, ὅρκῳ πιστωσάμενος τὴν ὑπόσχεσιν. Μαθὼν ἀπῆρεν· ἐπανῆλθεν αὖθις· οὐ καταλαμβάνει τὸν Πρόσυμνον (ἐτεθνήκει γάρ)· ἀφοσιούμενος τῷ ἐραστῇ ὁ Διόνυσος ἐπὶ τὸ μνημεῖον ὁρμᾷ καὶ πασχητιᾷ. Κλάδον οὖν συκῆς, ὡς ἔτυχεν, ἐκτεμὼν ἀνδρείου μορίου σκευάζεται τρόπον ἐφέζεταί τε τῷ κλάδῳ, τὴν ὑπόσχεσιν ἐκτελῶν τῷ νεκρῷ.